W dzisiejszym świecie nasze potrzeby często przekraczają nasze możliwości finansowe i aby zdobyć wymarzone towary, czy usługi jesteśmy zmuszeni do zaciągnięcia pożyczki. Polega ona na tym, iż instytucja udziela nam określonych środków pieniężnych albo przedmiotów, które mamy następnie do dyspozycji. Nie mamy tu wymogu określenia przeznaczenia otrzymanych przez nas środków oraz naliczania i pobierania odsetek, czym pożyczka różni się od oferty na kredyty.
Możemy skorzystać z pożyczki gotówkowej, gdzie należy zwracać baczną uwagę na oprocentowanie, wymagane przez bank zobowiązania oraz oprocentowanie. Jeśli potrzebujemy większej ilości gotówki powinniśmy wybrać pożyczkę hipoteczną, której zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na nieruchomość, lub posiadane grunty. Można ja zaciągnąć w obcej walucie, przeważnie na długi okres spłaty. Pożyczkę lombardową zaciągamy pod zastaw papierów wartościowych lub przedmiotów użytkowych. Banki udzielają jej na krótki okres, a zabezpieczeniem są bony, książeczki oszczędnościowe. Jeśli zaciągnęliśmy kilka pożyczek lub oferty na kredyty na raz, można przeanalizować połączenie ich za pomocą pożyczki konsolidacyjnej. Jest to spłata wcześniejszych zobowiązań kolejnym pojedynczym, przeważnie o niższej racie. Można na przykład zamienić kilka drogich kredytów konsumpcyjnych jednym zabezpieczonym hipoteką.

Comments are closed.